php源码

php源码

方用经霜天烛子、腊梅花各三钱,水蜒蚰一条。 又与手足少阳会于缺盆中上毖骨际,天穴也。

李氏于慈姑条下附方引孙天仁《集效方》用红灯笼草,此乃红姑娘草,专治咽喉口齿,即《纲目》所载酸浆草是也。《通评虚实论》谓肥贵人则膏粱之疾也。

 赤文于冬令服至春初,忽患浑身作痛,有如痛风,渐至腹中作痛,有形之块累累于肠,饮食不进,肌肉消瘦。此证在伤寒为邪传少阳,在久病为精脱。

唇上端,兑端穴也。从液门上行一寸陷中,中渚穴也。

从间使穴下行,掌后去腕二寸两筋间,内关穴也。 以病试药,以药探病,偶然中的,遂为定法。

在少腹聚毛处之上毛际也。但味虽属火而性下行,虚火上炎者,饮淡盐汤即降,故为引火归元之妙品。

Leave a Reply